KVKK Politikaları ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında: İşbu "Genel Aydınlatma Metni", ALTUR ALTUNTAŞ A.Ş. ("HERAKLES TERMAL OTEL") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK'da yer alan "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. ve "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK'nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır.   2. Toplanan Kişisel Verileriniz ve Toplama Amaçları: HERAKLES TERMAL OTEL, web sitesi (www.heraklestermal.com.tr) ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. HERAKLES TERMAL OTEL, açık adresi 118 Kızılhamam sokak No 8/A, Karahayıt Mahallesi, Pamukkale Denizli ve vergi numarası Gökpınar Vergi Dairesi - Vergi No: 068 002 18 72'dir. KVKK açısından Şirketimiz "Veri Sorumlusu" sıfatıyla faaliyet göstermektedir. HERAKLES TERMAL OTEL internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya HERAKLES TERMAL OTEL ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz. HERAKLES TERMAL OTEL olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşteriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu, Kaplıcalar Yönetmeliği vb sektörel mevzuat ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız tüm müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilerimizle yapılan işlemlerde kişisel verileri topluyoruz.   a) Bizi Arayan, Web Sitemiz Yoluyla Bilgi Talep Eden veya Fuar vb Organizasyonlarda Temas Ettiğimiz Potansiyel Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, e-posta adresi, fuar organizasyonlarında çekilen fotoğraflar(açık rızaları alınarak). b) Web Sitemiz, Tatil Siteleri veya Telefonla Rezervasyon Yaptıran Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, E-Posta Adresi, Banka Hesap No (Ön ödemenin EFT / Havale ile gönderilmesi halinde). Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereği, rezervasyon yaptırmak isteyen müşterilerimizin HES kodları rezervasyon işlemleri sırasında alınacak ve sorgulanacaktır. c) Konaklayan Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, TC Kimlik No / Pasaport No, Uyruğu, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Anne-Baba Adı, Medeni Hali, Telefon No, E-Posta Adresi, Adres Bilgisi, konaklama sırasında çekilen fotoğraf veya videoları (açık rızaları alınarak), güvenlik kameraları ile çekilen görüntüleri, kendi araçları ile geldikleri takdirde araç plaka no, Oda No, Oda No üzerine kaydedilen harcama bilgileri, müşterinin otel hizmetlerini kullanımındaki kişisel tercihleri, otel hizmetlerine yönelik memnuniyet bildirimleri, termal tedavi hizmetinden yararlanılması halinde sağlık bilgileri, heyet raporuyla otelimizden hizmet alınması halinde, heyet raporunun fotokopisi, otele ait telefonun kullanılması halinde aranan veya arayan telefon no, kredi kart no (bu bilgi kaydedilmez) 18 yaş altı misafirlerimizin verileri, ebeveynleri veya vasilerinin onayı ile alınır. Yasal şartlara uyum sebebiyle, pandemik Covid-19 virüsüyle ilgili koruma tedbirleri kapsamında, konaklayan tüm misafirlerimizin, bu maddede sayılan kişisel verilerinin yanı sıra son 14 gün içerisinde bulundukları ülkeler ve seyahat planları da kayıt altına alacaktır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereği, konaklama yapacak müşterilerimizin HES kodları otele giriş işlemleri sırasında alınacak ve sorgulanacaktır. d) Konaklama Yapmaksızın Otel Hizmetlerinden Yararlanan Müşterilerden Toplanan Veriler (Kahvaltı, yemek, eğitim organizasyonu, günübirlik havuz veya termal tedavi hizmeti vb) : Adı-soyadı, telefon no, e-posta adresi, fatura bilgileri, güvenlik kameraları ile çekilen görüntüleri, hizmetler sırasında çekilen fotoğraf veya videoları (açık rızaları alınarak), kredi kart no (bu bilgi kaydedilmez). e) E-Bülten Yoluyla Toplanan Kişisel Veriler: E-posta adresi, cep telefonu no. f) Acentalardan Toplanan Kişisel Veriler: Acenta yetkilisi veya temas edilen çalışanın adı-soyadı, telefon no ve e-posta adresi vb. g) Tur Rehberleri, Tur Otobüsü Sürücüleri, Grup Başkanlarından Toplanan Kişisel Veriler: Grupla birlikte otelimizde konakladıkları takdirde c) şıkkında açıklanan kişisel veriler. h) Eğlence Organizasyonlarını Düzenleyen Tedarikçilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, fotoğraf veya video, tanıtım afişi veya duyurusunda yer alan görüntüleri, güvenlik kamerası ile çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, iletişim bilgileri vb. i) Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), hizmetin niteliğine göre hizmeti sunan tedarikçi personelinin diğer kişisel verileri, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri vb j) Web Sitesi, Sosyal Medya Sayfalarımızı Ziyaret Edenlerden Topladığımız Kişisel Veriler: Çerezler, Google Analytics vb yoluyla toplanan veriler, paylaşım yapmaları halinde adı-soyadı, etiketleme yapması halinde fotoğraf veya video vb. k) İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu vb.. Aday, kendi sunduğu özgeçmişinde, şirketimiz tarafından talep edilmeyen verilerini de paylaşmış olabilir, bu veriler HERAKLES TERMAL OTEL tarafından ayrıca kaydedilmez, işlenmez, değerlendirilmez ve bir başka kişi, kurum ya da kuruluşa açıklanmaz. l) Diğer: İş faaliyetlerinin yürütümü sırasında temas edilen diğer taraflardan alınan adı-soyadı, iletişim bilgileri vb. Toplanan verilerin saklama süreleri VERBİS kayıtlarımızda mevcuttur. İşleme Amaçlarımız: (VERBİS kaydımızda kategorik bazda tümü mevcuttur)   Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, işleme amaçlarımız: a) Konaklama hizmetlerinin yasal şartlara uygun olarak sunulmasının sağlanması, yasal şartların gerektirdiği verilerin alınması, bildirimi ve saklanması, b) Pazarlama, tanıtım, reklam, iletişim, kampanya vb faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, oluşturulan kampanyaların duyurulması, tanınırlığın arttırılması c) Şirketimizin faaliyet konusuna ilişkin stratejilerinin belirlenmesi, d) Acentalarla işbirliği yapılması ve müşterilere en uygun seçeneklerin sunulmasının sağlanması, konaklama sözleşmelerinin yapılması, e) Bireysel veya grup rezervasyonlarının yapılması ve yönetilmesi, f) İş süreçlerimizin sürdürülmesi, iç denetimlerin yapılması g) Konaklayacak müşterilerin kimlik doğrulamalarının ve bildirimlerinin yapılması, giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, h) Otel içerisindeki birimlerin kaliteli hizmet sunabilmesi için bilgilendirilmesi, i) Termal tedavi hizmetlerinden en doğru şekilde yararlanılması için müşterilerin bilgilendirilmesi, uygun kür programının önerilmesi, j) Otel hizmetlerinin kullanımına dair kayıtların tutulması ve faturalandırılması k) Muhasebe, finans işlemlerinin yürütülmesi ve tahsilatların yapılması l) Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve gelen sorulara cevap verilebilmesi, m) Hizmet kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapılması, n) Rezervasyonlu / rezervasyonsuz müşterinin mağdur olmaması için çözüm ortaklarına yönlendirilmesi o) Tesislerimizde güvenli koşulların sağlanması, fiziksel mekan güvenliğinin izlenmesi p) Acil durumların yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi q) İşe başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve adayın değerlendirilmesi (İş başvurusu yapan adaylar için) Bu kişisel veriler; HERAKLES TERMAL OTEL olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır.   3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz: HERAKLES TERMAL OTEL'e doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, rezervasyon talepleri, teklif talepleri, teklif formları, sözleşmeler, www.heraklestermal.com.tr iletişim formu, iş başvuru formu veya özgeçmişler vb Hizmet sunumu sırasında toplanan kişisel veriler: Rezervasyon bilgileri, konaklama belgesi, harcama kayıtları vb Fuar organizasyonları, müşteri veya tedarikçi ziyaretçileri vb'den toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarında veya karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde, görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler. HERAKLES TERMAL OTEL'e yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekim yapılması Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler: Kişisel verileriniz, Kanun'a uygun olmak kaydıyla www.heraklestermal.com.tr aracılığı ile otomatik yollarla elektronik ortamda toplanabilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınmakta ve bu veriler anonim istatistiksel trend ve demografik analizlerinde kullanılabilmektedir: - Client IP Adresi: Bağlantı isteği yapılan kullanıcı gerçek IP adresi, - User Agent Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan internet tarayıcısı bilgisi (örn. Explorer/chrome gibi) - İşletim Sistemi Versiyon Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi (örn. Windows10/xp) - İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz tarih ve saat bilgisi Ayrıca HERAKLES TERMAL OTEL'e ait wifi bağlantısı kullanmanız halinde de IP No, TC Kimlik No ve Oda No bilginiz kaydedilmektedir.   4. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz: HERAKLES TERMAL OTEL, söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2'de öngörülen diğer hallerde KVKK'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK'da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz. 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği, konaklama yapan müşterilerimizin (yerli / yabancı) kimlik bilgileri Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir. Bildirim yapıldığında, ilgili kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereği, konaklama yapacak kişilerin HES kodlarını, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde kontrol edecektir. Tanılı veya temaslı kişiler ile ilgili önlemlerin alınması, hem tesisimiz hem de kolluk kuvvetlerince sağlanacaktır. Otel Yönetim Sistemimizde bulunan verileriniz ilgili yazılımda işlenmekte ve şirket içerisindeki sunucuda ve veri barındırma hizmeti alınan sunucularda muhafaza edilmektedir. Güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler, belirlenen saklama süresi boyunca şirketimiz tarafından yetkilendirilmiş yöneticiler dışında kimse tarafından kontrol edilmez ve izlenmez. Güvenlik sebebiyle kolluk kuvvetleri / adli makamlar tarafından talep edildiği takdirde görüntüler aktarılabilir. Güvenlik kameraları, havuzlarda ve termal tedavi bölümünde, misafirlerimizin mahremiyetine özen gösterilerek konumlandırılmıştır. Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri, açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz. Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir. HERAKLES TERMAL OTEL, telefon yoluyla veya bizzat başvurularda da, hakkında soru sorulan kişiye ait hiçbir bilgiyi (Adı-soyadı, iletişim bilgileri veya oda no vb) paylaşmaz. Kolluk kuvvetlerinin talebi halinde, yasal şart gereği, talep edilen bilgiler aktarılır. Acil durumlarda, HERAKLES TERMAL OTEL, acil duruma müdahale etmek ve gerekli yardımı almak üzere, 112 Hızır Acil, Kolluk Kuvvetleri vb kamu kurumlarına haber vermektedir.   5. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin: - İşlenip işlenmediğini öğrenme - İşlendiyse bilgi talep etme - İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme - Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme - Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme - KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme - Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme - Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve - KVKK'ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren e-postanızı [email protected] veya [email protected] adreslerine iletebilir veya başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize 118 Kızılhamam sokak No 8/A, Karahayıt Mahallesi, Pamukkale Denizli adresinden veya 0 258 271 44 25 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.   6. Yürürlük ve Değişiklikler Bu aydınlatma metni, 20.03.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri'nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.   Şirket Gizlilik Politikası   HERAKLES TERMAL OTEL, dış paydaşlarından KVKK T01 Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni'nde ve çalışanlarından KVKK T04 Personel İçin Aydınlatma Metni'nde açıklanan yollarla toplanan kişisel verilerin gizliliğinin korunması için azami özen ilkesi çerçevesinde, gereken tüm idari ve teknik önlemleri almakta ve bu verileri, önlemlere uygun şekilde fiziksel ve/veya elektronik ortamda saklamaktadır.   HERAKLES TERMAL OTEL, topladığı tüm kişisel verileri, ilgili mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak ve yukarıda adı geçen aydınlatma metinlerinde belirtilen şartlarda işler, saklar veya paylaşır. HERAKLES TERMAL OTEL, işbirliği içinde olduğu kurum veya kuruluşlarla bilgi paylaşması halinde, bu şirketlerin HERAKLES TERMAL OTEL'in gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri alır.   HERAKLES TERMAL OTEL, tüm çalışanlarının da gizlilik politikasına uygun davranmaları ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Çalışanlarımız eğitimler yoluyla hem kendi kişisel verileri hem de paydaşlara ait kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirilmektedir.   Bu politikada yer verilen taahhütler HERAKLES TERMAL OTEL'in web sitesi ve diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Bu sitede veya diğer kanallarda, başka web sitelerine link verilmesi halinde, link verilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup ilgili web sitelerinin ziyaret edilmesi nedeniyle uğranabilecek zarardan HERAKLES TERMAL OTEL sorumlu değildir.   HERAKLES TERMAL OTEL, kullanıcıların www.heraklestermal.com.tr adlı web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamaz. HERAKLES TERMAL OTEL, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmaz, satmaz veya kullandırmaz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, HERAKLES TERMAL OTEL, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Web Sitesi vasıtasıyla Web Sitesi'ne üyelik veya satıcı olma gibi sıfatların kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için kullanılır. HERAKLES TERMAL OTEL tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket / teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. HERAKLES TERMAL OTEL, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere açıklamayacaktır. HERAKLES TERMAL OTEL, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. HERAKLES TERMAL OTEL, gizlilik politikasına yönelik prensiplerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata ve şirket politikalarına uygun hale getirilmesi için bu politikada düzenlenen hususları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.   Çerez Politikaları a) Çerez Nedir: Çerez veya bilinen ismiyle "cookie", mobil ve masaüstü cihazlar kullanarak sitelerimizi (www.heraklestermal.com.tr ) ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız veya mobil cihazınıza (akıllı telefon, tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyası veya bilgilerdir. Çerezler genellikle geldikleri internet site isimlerini, kullanım ömürlerini (cihazınızda ne kadar süre ile kalacağını) ve rastgele verilen sayılardan oluşan değerler içerir. b) Ne için Kullanıyoruz: Çerezleri, sitelerimizin daha kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması ve kullanıcılarımıza akıllı reklam gösterimi için kişiselleştirme amacıyla kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi). Çerezler ayrıca, sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve sitelerimizin tasarımı ile kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz. c) Hangi Türlerini Kullanıyoruz: Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Üçüncü Parti Çerezleri (3th Party Cookies) İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren, sitemiz genelinde kullanılan bu servis sağlayıcılar hizmetlerini sunabilmeleri için sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bizim yerimize cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin verebiliriz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen bu üçüncü parti kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını veya çerez politikalarını inceleyiniz.     d) Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirsiniz: Bir çok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun. Eğer kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu eylem HERAKLES TERMAL OTEL sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin HERAKLES TERMAL OTEL sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya bir HERAKLES TERMAL OTEL sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz. HERAKLES TERMAL OTEL sitelerini görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.   Sosyal Medya Kullanımı Politikası HERAKLES TERMAL OTEL, aşağıdaki sosyal medya platformlarını kullanmaktadır: Facebook Instagram Twitter Sayfaların açılması ve yönetim yetkisi, HERAKLES TERMAL OTEL reklam pazarlama Sorumlusu'na aittir. Bunun dışında açılan hesaplar ve sayfalar şirketimizle ilgili değildir. Tespiti halinde, HERAKLES TERMAL OTEL yasal yollara başvurabilir. Sayfalarda, şirket faaliyetleri (Otel geneli, lobi, havuzlar, restoran, termal tedavi, eğlence organizasyonları vb) sırasında çekilen fotoğraf ve videolar paylaşılmaktadır. Bunun dışında, özel günlere veya milli ve dini bayramlara ait kutlama / anma mesajları yayınlanabilmektedir. Sosyal medya sayfalarında, gerekli parametre ve gizlilik ayarları HERAKLES TERMAL OTEL reklam pazarlama Sorumlusu tarafından yapılır.   Fotoğraf ve videolarda yer alan çalışanlarımızın görüntüleri ancak açık rızaları alınmışsa yayınlanabilir, bunun dışında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin görüntülerine, izinleri alınmadığı takdirde yer verilmez. Paylaşımlarda, çalışanlarımızın adları etiketlenmez, hiçbir kişisel verisi izni olmaksızın paylaşılmaz. Bunun dışında, çalışanlarımızın, sosyal medya kullanımında dikkat etmesi kurallar aşağıda açıklanmıştır:   a) Sosyal ağlarda, HERAKLES TERMAL OTEL veya sektörle ilgili bir konuda fikir beyan ediliyorsa, kişisel düşünceniz olduğu belirtmek zorundadır. b) Şirket, çalışma arkadaşları ve kendi itibarını korumak zorundadır. İtibar zedeleyici herhangi bir yorum yapılmaktan kaçınılacaktır. c) Müşteriler, rakipler, tedarikçiler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar hakkında itibar zedeleyici herhangi bir yorum yapılmayacaktır. d) HERAKLES TERMAL OTEL çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer paydaşlara ait hiçbir bilgi paylaşılmayacaktır. e) Sosyal ağlarda, onay alınmadıkça diğer kişilerin fotoğraflarını paylaşmamalı ve adlarını etiketlememelidir. f) Ayrımcı, tacizci, ırkçı, dini veya cinsel içerikli, saldırgan ve rahatsız edici tarzda yorumlar yazılmayacaktır. g) Şirketin sosyal medya sayfalarında, hiçbir ticari ürünün reklamı, hiçbir siyasi partinin propagandası yapılmayacaktır. h) Şirket bünyesindeki kişi, ofis, toplantı, çalışma içeriğine ait detaylar, mekanlar vb sosyal medyada etiketlenmeyecektir. Şirket içerisinde çekilen fotoğraflar, şirket adı etiketlenerek paylaşılmayacaktır. i) Paylaşılması düşünülen bir içerik hakkında şüpheye düşülmüşse, HERAKLES TERMAL OTEL reklam pazarlama danışılacaktır. j) Sosyal medya platformlarına herhangi bir içerik (metin, resim, video vb.) yüklemesi yaparken dikkatli olmak gerekir. Farkında olmadan marka ya da telif hakları ihlal edilebilir. k) Çalışanlar sosyal medyada paylaştıkları ve yayınladıkları içeriklerden kişisel olarak sorumludur. l) Sosyal medyada yazılı mesajların yanlış anlaşılma ihtimaline karşı, yazım kurallarına uygun davranılacaktır. m) Yetki verilmemiş kişiler asla kendini firmanın resmi sözcüsü olarak tanıtmamalıdır. n) Şirketle ilgili başkaları tarafından yazılmış olumsuz mesajlara karşı olumsuz mesaj yazılmayacak, sağduyulu ve nazik yaklaşılacaktır. o) İnternette paylaşılanların, kaldırılsa veya silinse bile tamamen kaldırılamayacağının farkında olunacak.   Çalışanlarımız, kişisel sosyal medya sayfalarındaki parametre ve gizlilik ayarları konusunda, HERAKLES TERMAL OTEL reklam pazarlama danışabilirler.   Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası HERAKLES TERMAL OTEL, elde ettiği kişisel verileri, yasal zorunlu faaliyetlerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla, Kişisel Veri Envanteri ile belirlenen ve VERBİS (Veri Sorumluları Sicili)'de kamuya açık şekilde ilan edilen saklama süreleri zarfında, fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülükler dikkate alınarak muhafaza edilmektedir.   Kişisel veri, yasal olarak toplanan ve işlenen bir veri ise, saklama süresi, ilgili mevzuatta yer alan süre olarak Kişisel Veri Envanteri'nde tanımlanır. Diğer veriler için ise, ilgili faaliyetlerin yerine getirebilmesini sağlayacak süreler belirlenir ve Kişisel Veri Envanteri'nde tanımlanır. Saklama süreleri bazen "ay", "yıl" gibi tanımlanırken, bazı kişisel veriler için "…. Bitiminde", "…………yapılana kadar" şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu sebeple her bir kişisel veri için, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir.   Kişisel verilerin saklama sürelerinin yanı sıra, hangi fiziksel veya elektronik ortamlarda saklandığı da Kişisel Veri Envanteri'nde her bir kişisel veri grubu için tanımlanır.   Belirlenen sürelerin sona ermesi ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, HERAKLES TERMAL OTEL, kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine, verinin saklama türüne uygun olarak belirlenen yöntemlerle kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Silme ve yok etme halinde, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Anonim hale getirmede ise verinin orijinal haline geri dönemeyecek şekilde değiştirilmesi sağlanacaktır.   Bazen bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda yasal mevzuat çerçevesinde, aksini emreden bir düzenleme olmaması halinde, ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. KİŞİSEL VERİLER İÇİN TALEP VE DEĞERLENDİRME FORMU
Bildirim Tipi Bildirim Tarihi Olayın Gerçekleştiği Tarih Bildirimi Yapan Kişisel Veriler İle İlgili Bildiriminiz

HEMEN ARA   |   WHATSAPP
Bu siteyi kullanarak, sitede çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri sadece trafiği analiz etmek için kullanırız.    Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle