ENGLISH

REZERVASYON
Telefon:
(0258) 271 44 25

WhatsApp:
(0541) 881 93 27
AYDINLATMA METNİ
 
GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Altur Altuntaş Turzim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Herakles") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Herakles'e ait lokasyonlarda Herakles tarafından kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda Herakles'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ve Herakles'in meşru menfaatleri kapsamında, KVKK'nın 5. Maddesi çerçevesinde, otomatik yollarla toplanmaktadır. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, Herakles'in ve Herakles'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Herakles'in operasyonların güvenliğinin temini, üçüncü kişilerin haklarının korunması ve savunma haklarının kullanılması veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilecektir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetleri, kanunen yetkili diğer kamu kurumlarına, Herakles ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde grup şirketlerine KVKK Madde 8 çerçevesinde aktarılabilecektir. Talepleriniz KVKK'nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Karahayıt, 118 Kızılhamam Sokak No: 8/A, 20260 Pamukkale/Denizli adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.